Charakterystyka filtrowania pakietów w NNTP

NNTP to usługa oparta na TCP. Serwery NNTP używają portu 119. Klienty NNTP (w tym serwery przesyłające wiadomości do innych serwerów) używają portów o numerach wyższych niż 123. Niektóre serwery grup dyskusyjnych (zwłaszcza INN) pozwalają na określenie innych numerów portów na potrzeby transakcji między serwerami, co bywa użyteczne z kilku powodów. W szczególności umożliwia to oddzielenie transakcji serwerserwer od transakcji serwerklient i nałożenie na nie innych ograniczeń. Może się to przydać zwłaszcza w mocno obciążonych serwerach, które w przeciwnym wypadku miałyby kłopoty z odbieraniem wiadomości podczas godzin szczytu.

Charakterystyka pośredniczenia w ICP

ICP, podobnie jak SMTP i NNTP, to protokół samopośredniczący, pozwalający na przekazywanie zapytań od serwera do serwera. Ogólnie rzecz biorąc, jeśli konfigurujesz ICP w środowisku firewallowym, powinieneś użyć tego mechanizmu i skonfigurować wszystkie wewnętrzne serwery buforujące do równorzędnej współpracy z serwerem będącym częścią firewalla i działającym jako pośrednik.

Internet Explorer i strefy bezpieczeństwa

Przeglądarka może zwiększyć swoje bezpieczeństwo, różnie traktując różne witryny. Można na przykład pozwolić witrynie wewnętrznej na robienie bardziej ryzykownych rzeczy niż witrynom zewnętrznym.

Od wersji 4. Internet Explorera Microsoft wprowadził pojęcie stref bezpieczeństwa, które umożliwiają skonfigurowanie przeglądarki do rozróżniania mniej i bardziej

Charakterystyka pośredniczenia w T.12

Ponieważ T.12 używa pojedynczego połączenia TCP/IP ze ściśle określonym portem, dość łatwo jest przepuszczać go przez serwery proxy. Ponieważ jednak T.12 pozwala zarówno na dość bezpieczne czynności (pogawędki i tablica do rysowania), jak i na groźne (transmisja plików i współdzielenie aplikacji), warto byłoby dysponować serwerem proxy rozumiejącym protokół T.12, który mógłby wymusić pewne środki bezpieczeństwa. Takie serwery na razie nie są dostępne.

Charakterystyka translacji adresów sieciowych w IMAP

IMAP nie używa osadzonych adresów IP i będzie bez problemu współpracował z systemem translacji adresów sieciowych. Podsumowanie zaleceń dotyczących IMAP Nie pozwalaj użytkownikom na pobieranie poczty przez Internet za pośrednictwem IMAP, chyba że skonfigurowałeś swój serwer IMAP tak, aby wymagał niepowtarzalnych haseł i zaszyfrowanych danych.

Podsumowanie zaleceń dotyczących SSH

Jeśli musisz zezwolić na połączenia przychodzące, SSH jest jednym z najbezpieczniejszych sposobów. Unikaj uwierzytelniania opartego na plikach .rhosts. Pozwalaj na przychodzące połączenia SSH tylko do serwerów, które kontrolujesz. Rozważ wyłączenie mechanizmu przekazywania portów. Włącz zdalną obsługę XII tylko wtedy, gdy jej potrzebujesz.

LPRng

Bezpłatny system wydruku o nazwie LPRng (od „lpr następnej generacji”), pierwotnie opracowany przez Patricka Powella, rozwiązuje kilka problemów z lpr. Dodaje obsługę uwierzytelniania i szyfrowania zadań wydruku, zapewniając jednocześnie zgodność z lpr. Używa tych samych portów co Ipr.

Charakterystyka filtrowania pakietów w Ipr. Lpr jest oparty na TCP. Serwery używają portu 515. Klienty używają losowych portów o numerach niższych niż 124, podobnie jak polecenia „r” z BSD (więcej informacji o poleceniach „r” z BSD znajdziesz w rozdziale 1, „Zdalny dostęp do hos tów”). Ze względów historycznych niektóre klienty używają tylko portów z zakresu od 721 do 731 (co jest udokumentowane w RFC opisującym lpr, ale w praktyce niewiele serwerów tego wymaga).

JavaScript

JavaScript to język skryptowy niespokrewniony z Javą i używany jako język rozszerzeń w przeglądarkach WWW. Implementacja JavaScriptu opracowana przez Microsoft nosi nazwę JScript Microsoft czasem nazywa ten język ECMAScriptem, ponieważ został on ustandaryzowany przez European Community Manufacturers Association (ECMA).

JavsScript zapewnia bezpieczeństwo, ograniczając możliwe operacje. Nie ma w nim na przykład poleceń służących do odczytywania i zapisywania plików. Ponadto programy napisane w JavaScripcie powinny odczytywać tylko określone dane: informacje o preferencjach użytkownika, dostępnych wtyczkach oraz możliwościach przeglądarki, a także łącza i formularze w dokumencie zawierającym skrypt oraz w oknach utworzonych przez tę stronę WWW. Programy JavaScript mogą się komunikować ze światem zewnętrznym tylko przez wysyłanie formularzy.

Charakterystyka filtrowania pakietów w X11

XII używa portu TCP 6 dla pierwszego serwera X w komputerze. Taki wybór portu to kolejny problem w systemie filtrowania pakietów: porty XII znajdują się w środku zakresu portów „powyżej 123″, których większość aplikacji używa losowo na potrzeby klientów. Zatem każdy system filtrowania, który przepuszcza pakiety kierowane do portów o numerach powyżej 123 (aby przepuścić pakiety od zdalnych serwerów do lokalnych klientów), musi bardzo uważać, aby nie zezwolić na łączenie się z serwerami XII. Może to zrobić, całkowicie blokując dostęp do zakresu portów używanych przez te serwery (co okaże się trudne, jeśli w jednym komputerze działa wiele serwerów, o czym będzie mowa dalej w tym rozdziale) albo filtrując pakiety nawiązujące połączenie (sprawdzając bit ACK w TCP), żeby odrzucić przychodzące połączenia TCP do wszystkich portów.